Chương trình khuyến mãi

(Áp dụng từ 3/1/2015 – 31/3/2015)

Công ty TNHH Long Hiệp chân thành cảm ơn Quý đại lý đã tin tưởng, lựa chọn sản phẩm PHÂN BÓN LÁ; PHÂN BÓN TRUNG VI LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG CHẾ PHẨM SINH HỌC của công ty chúng tôi trong thời gian qua.

Nay để đáp ứng lòng nhiệt thành của Quý đại lý, đồng thời khuyến khích đại lý quan tâm và ủng hộ sản phẩm của công ty nhiều hơn nữa. Công ty chúng tôi có Chương trình khuyến mãi dành cho đại lý:

Mua 5 thùng tặng 5 thùng

Ghi chú: Trong thời gian khuyến mãi, Quý đại lý thanh toán 100%.

Vui lòng liên hệ Phòng QLKD của Công ty TNHH Long Hiệp hoặc nhân viên phụ trách thị trường:

– Điện thoại: (058) 3743346 – 3743347

– Fax: (058) 3743348

Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Quý đại lý.

Công ty TNHH Long Hiệp
Tổng giám đốc
KU FU TSAI